شواهد علمی هیچ نشانه‌ای از عوامل تغذیه، در ایجاد نازایی نشان نداده‌اند. باید تأکید کرد که در سیر درمان آی وی اف یا قراردادن جنین فریز در رحم، از هرگونه تغذیه غیرمعمول و مخصوصاً مصرف داروهای گیاهی اجتناب کرد، چرا که این داروها با اختلال در محیط هورمونی رحم و تخمدان‌ها ممکن است باعث کاهش شانس باروری در شخص شود.

فهرست