در مواردی تنها راه باردار شدن شخص، استفاده از اهدای جنین می‌باشد. زوجین با گرفتن نامه از متخصص و مراجعه به دادسرا، جهت گرفتن اجازه‌نامه اقدام می‌کنند و بعد از گرفتن اجازه‌نامه، به مرکز آی وی اف مراجعه نموده و بقیه مراحل را دنبال خواهند کرد. در این روش بعد از آماده‌سازی رحم شخص، جنین‌های اهدایی در مرکز آی وی اف، یک یا دو عدد به رحم ایشان منتقل خواهد شد.

فهرست