شواهد علمی هیچ استفاده مفیدی از داروهای گیاهی در درمان ناباروری را نشان نداده‌اند. در حقیقت استفاده از داروهای گیاهی گاهی با تداخل در محیط هورمونی رحم، می‌تواند باعث کاهش شانس بارداری در پروسه درمان نازایی و مخصوصاً آی وی اف شود. به عبارت دیگر استفاده از داروهای گیاهی، مخصوصاً در حین پروسه درمان نازایی با دارو یا آی وی اف، نه تنها سودمند نیست که احتمالاً مضر نیز می‌باشد.

فهرست