آیا می دانید بیشترین احتمال باروری چه زمانی است ؟

زمان باروری (لقاح)

در زمانی که قادر به تولید مثل هستید رحم شما در هر ماه برای باردار شدن آماده میشود و این کار به شکل سیکل قاعدگی صورت می گیرد.اولین روز سیکل قاعدگی اولین روز خونریزی عادت ماهیانه است . در این روز پوشش (داخلی) رحم شما شروع به ریزش می کند. بعد از اتمام خونریزی قاعدگی بافت داخل رحم بازسازی می شود. تقریباً در روز پنجم قاعدگی یک تخمک در یکی از دو تخمدان شروع به بالغ شدن در سطح داخلی کیسه ای پر از مایع به نام فولیکول می کنند. در حدود روز چهاردهم هنگامی که فولیکول بالغ شد پاره می شود و تخمک را آزاد می کند. این فولیکول تبدیل به جسم زرد می شود در صورت انجام لقاح ساختمان مزبور، هورمون پروژسترون را می سازد این هورمون در کمک به تطابق بدن با حاملگی و تکامل اولیه جنین نقش حیاتی دارد.

زمان باروری

از آن جا که تخمک گذاری معمولاً در حوالی روز ۱۴ قاعدگی اتفاق می افتد زمان باروری است عدم خونریزی قاعدگی در دو هفته بعد می تواند نشان دهنده حاملگی باشد.

بیشترین احتمال باردار شدن

میانه سیکل قاعدگی یعنی در روز چهاردهم هنگامی است که بیشترین احتمال باردار شدن در شما وجود دارد.

دختر یا پسر ؟

جنسیت فرزند شما به طور کامل به اسپرمی که تخمک را بارور میکند بستگی دارد اسپرم حاوی کروموزوم Y یعنی تعیین کننده جنسیت پسر، حرکت سریع تر و عمری کوتاه دارد، اما اسپرم حاوی کروموزوم X یا همان اسپرمی که تعیین کننده جنسیت فرزند دختر می باشد، کند تر حرکت می کند ومدت زمان بیشتری زنده می ماند. طول عمر اسپرم های مولد پسر، در لوله تناسلی زن حدود ۲۴ ساعت می باشد، زیرا اسپرم نر، سیتوپلاسم کمتری دارد و در تغییرات شرایط محیطی، زود تر غیر فعال می شود. طول عمر اسپرم های مولد دختر، در لوله تناسلی زن دو الی پنج روز می باشد، به این دلیل که اسپرم مولد دختر، سیتوپلاسم بیشتری دارد و در مقابل تغییرات شرایط محیطی دیر تر آسیب می بیند.

نوزادان دو قلو

به دنیا آمدن نوزادان دو قلو تقریباً به میزان یک مورد در ۸۰ حاملگی رخ می دهد و در نژاد آفریقایی یا هندی شایع تر است، دو نوع دو قلو وجود دارد:
• دوقلوهای همسان (یک تخمی )
• دوقلوهایی که از دو تخمک ایجاد میشوند.
دو قلوهای همسان در نتیجه لقاح یک تخمک با یک اسپرم به وجود می آیند. این تخمک به یک تخم بارور تقسیم می شود و سپس این دو سلول از هم جدا می شوند و به دو تخم بارور (زیگوت) تبدیل میشوند. این زیگوتها به طور طبیعی به تقسیم خود ادامه می دهند تا در نهایت دو جنین دارای ژنهای همسان و یک جفت مشترک به وجود می آید.
دوقلوهای دو تخمکی زمانی به وجود می آیند که دو تخمک به وسیله دو اسپرم مجزا بارور می شوند و هر جنین دارای یک جفت مجزا و ساختار ژنتیکی مخصوص به خود است.

فهرست